Search
Close this search box.
logo

Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť eMall s.r.o., IČO: 55 324 967 zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina v odd. s.r.o., v.č. 81642/L.

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke https://www.lovemii.sk/.

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o tovare o ktorý máte záujem.

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 3 mesiace od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa a telefóne číslo.

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom po dobu, počas ktorej môže zákazník uplatniť svoje práva zo zmluvy, napríklad právo na reklamáciu tovaru alebo služby.

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať 2 roky od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@lovemii.sk.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: Packeta Slovakia s.r.o., Slovenská pošta a.s.
  • spoločnosti podieľajúce sa na online platbách: Stripe, Inc.

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@lovemii.sk, alebo zavolajte na tel. č. +421 951 013 088

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Používané súbory cookies:

Technický názovVydavateľÚčel a popis cookiesDoba trvania
_gaGoogle AnalyticsTento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečných používateľov.2 roky
ga<id-kontajnera>Google AnalyticsTento súbor cookie sa používa na zachovanie stavu relácie.2 roky
_gatGoogle AnalyticsTento súbor cookie sa používa na obmedzenie frekvencie odosielania požiadaviek na server Google Analytics.1 minúta
_gidGoogle AnalyticsTento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečných používateľov pri používaní viacerých webových prehliadačov alebo zariadení.24 hodín
woocommerce_cart_hash         WoocommerceUchováva hash nákupného košíka.relácia  
woocommerce_items_in_cartWoocommerceUchováva počet položiek v nákupnom košíkurelácia
wp_woocommerce_sessionWoocommerceObsahuje jedinečný kód, ktorý identifikuje reláciu používateľa.2 dni
woocommerce_recently_viewedWoocommerceUchováva zoznam produktov, ktoré používateľ nedávno videl.30 dní
woocommerce_persistent_cartWoocommerceUchováva údaje o nákupnom košíku aj po zatvorení prehliadača.30 dní
woocommerce_cart_abandonmentWoocommerceUchováva údaje o návštevníkoch, ktorí opustili nákupný košík bez dokončenia nákupu.60 dní
woocommerce_checkout_cartWoocommerceUchováva údaje o nákupnom košíku počas procesu platby.60 dní
woocommerce_checkout_order_reviewWoocommerceUchováva údaje o objednávke počas procesu kontroly objednávky.60 dní
woocommerce_checkout_order_received                 WoocommerceUchováva údaje o objednávke po jej dokončení.60 dní
woocommerce_customer          WoocommerceUchováva údaje o zákazníkovi, ako je napríklad meno, e-mailová adresa a adresa.30 dní
woocommerce_customer_authWoocommerceObsahuje údaje o prihlásení zákazníka.2 dni
woocommerce_customer_reset_passwordWoocommerceObsahuje údaje o žiadosti o obnovenie hesla zákazníka.1 deň
woocommerce_variation_pricesWoocommerceUchováva údaje o cenách variácií produktov.24 hodín
woopayments_transaction_id  WoopaymentsUchováva jedinečný identifikátor transakcie.relácia
woopayments_payment_methodWoopaymentsUchováva spôsob platby.relácia
woopayments_amountWoopaymentsUchováva sumu platbyrelácia
woopayments_order_idWoopaymentsUchováva ID objednávkyrelácia
woopayments_statusWoopaymentsUchováva stav platbyrelácia
stripe_publishable_keyStripeUchováva verejný kľúč Striperelácia
stripe_session_idStripeUchováva jedinečný identifikátor relácie Striperelácia
stripe_tokenStripeUchováva token karty používateľarelácia
stripe_customer_idStripeUchováva ID zákazníka Stripe2 roky
stripe_payment_intent_idStripeUchováva ID platby Stripe1 rok

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (email: dozor@pdp.gov.sk), alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 17.10.2023

0